رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
261979Islamic Azad University Mashhad4914353442271845
903855University of Applied Science & Technology Tehran4447218843395484
642968Islamic Azad University Qazvin7624924244691945
843638Shahrekord University of Medical Sciences4490942048062944
632950University of Birjand8196647749302449
612873Baqiyatallah Medical Sciences University3806738249742404
412449University of Sistan and Baluchestan3781559450762075
813496Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources5588740052163140
442554Noshirvani Institute of Technology Babol8021948752421161
582827University of Kurdistan Sanandaj4649809452742121