رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
843638Shahrekord University of Medical Sciences4490942048062944
582827University of Kurdistan Sanandaj4649809452742121
362370Zanjan University4717598039481839
382385Razi University Kermanshah48327321106971207
261979Islamic Azad University Mashhad4914353442271845
863673Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem49981221760132200
913957Islamic Azad University Garmsar50071178967082527
352365Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj5084257065612742
793456Islamic Azad University Tehran Shahr Rey51061060859452331
753288Persian Gulf University Bushehr52338972143872091