رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
572809Institute for Advanced Studies in Basic Sciences8811745279261826
502675Sahand University of Technology Tabriz3416760676431921
713220Qazvin University of Medical Sciences1044763926103252
733236Ilam University4462766067322742
693093Islamic Azad University Khorasgan Isfahan2875771221172982
542766Shahrekord University33087746105501907
653029Petroleum University of Technology Abadan9527801385402002
372372Shahid Chamran University Ahvaz2901802015031726
522709Islamic Azad University Tehran Central Branch2524804522052300
582827University of Kurdistan Sanandaj4649809452742121