رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
322304Imam Khomeini International University Qazvin2789528154121956
673064Arak University of Medical Sciences2788666656322907
302186University of Mazandaran Babolsar5871561056511462
462583Arak University5390698458271866
562798Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)2537961258871821
482619Shahrood University of Technology5978877659111512
793456Islamic Azad University Tehran Shahr Rey51061060859452331
863673Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem49981221760132200
282095Shahid Bahonar University of Kerman6412591860351192
532756University of Mohaghegh Ardabili5780831161281839