رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
592837Shiraz University of Technology5285993382211500
462583Arak University5390698458271866
813496Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources5588740052163140
933994Islamic Azad University Tehran North Branch56801127793762509
532756University of Mohaghegh Ardabili5780831161281839
181399Khaje-Nassir-Toosi University of Technology581135661936842
302186University of Mazandaran Babolsar5871561056511462
482619Shahrood University of Technology5978877659111512
602868Yasuj University6001958685541564
974280University of Imam Hossein6017994769903191