رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
402440Urmia University10486575261941544
883816Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)68721094162232527
131215Payam Noor University812156064131182
663046Babol University of Medical Sciences1506667364912907
352365Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj5084257065612742
913957Islamic Azad University Garmsar50071178967082527
733236Ilam University4462766067322742
893816Lorestan University Khorramabad9619990169162597
833616Islamic Azad University Marvdasht62011004869432554
974280University of Imam Hossein6017994769903191