رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 

رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
813496Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources5588740052163140
823609Islamic Azad University Arak825110463124452050
833616Islamic Azad University Marvdasht62011004869432554
843638Shahrekord University of Medical Sciences4490942048062944
853658Islamic Azad University Karaj37178310999991992
863673Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem49981221760132200
873752Islamic Azad University Tabriz37888769142722742
883816Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)68721094162232527
893816Lorestan University Khorramabad9619990169162597
903855University of Applied Science & Technology Tehran4447218843395484
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.