رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
903855University of Applied Science & Technology Tehran4447218843395484
632950University of Birjand8196647749302449
231876University of Guilan3767518731541258
974280University of Imam Hossein6017994769903191
201520University of Isfahan3408353818831198
221813University of Kashan2150578230961106
582827University of Kurdistan Sanandaj4649809452742121
302186University of Mazandaran Babolsar5871561056511462
532756University of Mohaghegh Ardabili5780831161281839
412449University of Sistan and Baluchestan3781559450762075