رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
492631Islamic Azad University Najafabad6047739512472230
833616Islamic Azad University Marvdasht62011004869432554
282095Shahid Bahonar University of Kerman6412591860351192
883816Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)68721094162232527
642968Islamic Azad University Qazvin7624924244691945
442554Noshirvani Institute of Technology Babol8021948752421161
632950University of Birjand8196647749302449
823609Islamic Azad University Arak825110463124452050
763325Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran87269515134791845
984318Islamic Azad University Yazd87271146792582574