رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
342362Alzahra University (Azzahra University)2997545939942091
6746Amirkabir University of Technology299815522019420
462583Arak University5390698458271866
673064Arak University of Medical Sciences2788666656322907
783428Ardabil University of Medical Sciences1579680320193746
863673Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem49981221760132200
663046Babol University of Medical Sciences1506667364912907
612873Baqiyatallah Medical Sciences University3806738249742404
512694Birjand University of Medical Sciences1136609729982742
211689Bu Ali Sina University Hamedan2521434741251158