رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 

رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1433Tehran University of Medical Sciences387396600577
2451University of Tehran3856851034365
5722Ferdowsi University of Mashhad3991112313863
4721Tarbiat Modares University199811282480549
7759Isfahan University of Technology108713351423626
3670Sharif University of Technology Tehran64213791909423
121092Shiraz University of Medical Sciences62014328041439
6746Amirkabir University of Technology299815522019420
131215Payam Noor University812156064131182
9906Shahid Beheshti University of Medical Sciences54216512391056
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.