رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۶

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2016 : 


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
392406Shahid Sadoughi University2601504011162597
492631Islamic Azad University Najafabad6047739512472230
7759Isfahan University of Technology108713351423626
8888Iran University of Science & Technology Tehran211623221475523
372372Shahid Chamran University Ahvaz2901802015031726
292125Iran University of Medical Sciences1223422616602381
201520University of Isfahan3408353818831198
3670Sharif University of Technology Tehran64213791909423
191477Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch198250681925810
773328Bushehr University of Medical Sciences2807170619315484