رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
915231Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad3847836923445414
925250Shiraz University of Technology84841029299581726
935254Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics6530571840995414
945262Babol University of Medical Sciences12149031132062891
955282Allameh Tabatabaee University4898425775185414
965292Institute for Materials and Energy Sharif University of Technology528311380100821775
975382Islamic Azad University Tehran Shahr Rey46271134480142413
985404Ilam University of Medical Sciences3324989545024158
995487Yasuj University73909832132061735
1005597University of Zabol92773279132064421