رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
211948Semnan University321154949591585
222029University of Kashan2934607519611180
232215University of Guilan3903515933051346
242235Khaje-Nassir-Toosi University of Technology788741794506980
252287Birjand University of Medical Sciences746528514542983
262337Bu Ali Sina University Hamedan3166513346811357
272362Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj1755366439282630
282424Ardabil University of Medical Sciences87168494633272
292483Zanjan University of Medical Sciences3082599410932697
302566Kermanshah University of Medical Sciences2931619815772564