رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
714086University of Kurdistan Sanandaj6214889652552413
724108Aja (Army) University of Medical Sciences425565129765414
734191University of Imam Hossein66061044215103272
744227Arak University58407112105522041
754241Islamic Azad University Saveh90121073135892010
764336Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)41351084566191904
774629University of Birjand8030640291132733
784637Persian Gulf University Bushehr9002938468942025
794669Qom University of Medical Sciences2669827115915414
804677Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1781753026215414