رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
804677Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1781753026215414
724108Aja (Army) University of Medical Sciences425565129765414
875067Al Mustafa International University1228548272445414
955282Allameh Tabatabaee University4898425775185414
372720Alzahra University (Azzahra University)2576621134292186
111184Amirkabir University of Technology340121163285495
744227Arak University58407112105522041
382756Arak University of Medical Sciences2996653512012983
282424Ardabil University of Medical Sciences87168494633272
945262Babol University of Medical Sciences12149031132062891