رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
483145Baqiyatallah Medical Sciences University3239809538132084
252287Birjand University of Medical Sciences746528514542983
262337Bu Ali Sina University Hamedan3166513346811357
814714Bushehr University of Medical Sciences3301845913445414
4664Ferdowsi University of Mashhad334200637992
553472Golestan University of Medical Sciences2945983713093084
683983Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources7158745240852983
503191Guilan University of Medical Sciences Rasht3934584830693133
322577Hamedan University of Medical Sciences2021669015922586
824766Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas4547777614615414