رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
985404Ilam University of Medical Sciences3324989545024158
332605Imam Khomeini International University Qazvin1751561149201961
895173Imam Reza University Mashhad29193034123775414
563519Institute for Advanced Studies in Basic Sciences5573842853481831
965292Institute for Materials and Energy Sharif University of Technology528311380100821775
935254Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics6530571840995414
704018International Institute of Earthquake Engineering and Seismology10192463559043272
493173Iran University of Medical Sciences219750964035414
101139Iran University of Science & Technology Tehran239228881379602
81094Isfahan University of Medical Sciences116329362011292