رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
5804Isfahan University of Technology13271712759703
342627Islamic Azad University Karaj3831636226221997
653845Islamic Azad University Kermanshah1526809861952891
593743Islamic Azad University Khorasgan Isfahan5014847425373133
885098Islamic Azad University Marvdasht62581019457322891
543417Islamic Azad University Mashhad41644312119222162
432987Islamic Azad University Najafabad8665552826052438
754241Islamic Azad University Saveh90121073135892010
905217Islamic Azad University Shahreza98031254633292333
573667Islamic Azad University South Tehran37796463105521831