رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
583718Islamic Azad University Tehran Central Branch2503883840602843
201815Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch322449002627917
975382Islamic Azad University Tehran Shahr Rey46271134480142413
533393Kashan University of Medical Sciences3916706315323695
191799Kerman University of Medical Sciences161356175011878
302566Kermanshah University of Medical Sciences2931619815772564
242235Khaje-Nassir-Toosi University of Technology788741794506980
764336Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)41351084566191904
272362Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj1755366439282630
915231Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad3847836923445414