رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
91138Mashhad University of Medical Sciences104924704401532
352667Mazandaran University of Medical Sciences Sari3360813712042162
633796Noshirvani Institute of Technology Babol86261019349141310
141433Payam Noor University3306169040021223
784637Persian Gulf University Bushehr9002938468942025
844863Petroleum University of Technology Abadan10649771378052413
623787Qazvin University of Medical Sciences2623915530463133
794669Qom University of Medical Sciences2669827115915414
834821Rafsanjan University of Medical Sciences27301002016314808
523384Razi University Kermanshah4795789478811289