رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
643809Sahand University of Technology Tabriz2639838075402162
211948Semnan University321154949591585
392765Shahed University3766695132511839
422946Shahid Bahonar University of Kerman7878599559001273
151541Shahid Beheshti University Tehran412925953517901
6926Shahid Beheshti University of Medical Sciences77723763341070
402867Shahid Chamran University Ahvaz3245883123811822
663874Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran85221023733141878
312576Shahid Sadoughi University3305531621612630
463034Shahrekord University2833773538922061