رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
694007Shahrekord University of Medical Sciences43061057113943353
603752Shahrood University of Technology7212942152591605
7966Sharif University of Technology Tehran35918714184505
121235Shiraz University175928092036767
131259Shiraz University of Medical Sciences774259613111475
925250Shiraz University of Technology84841029299581726
161548Tabriz University of Medical Sciences and Health Services352441593541482
3603Tarbiat Modares University2372923596591
2385Tehran University of Medical Sciences662735104555
854990University of Applied Science & Technology Tehran44332254132065414