رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
774629University of Birjand8030640291132733
232215University of Guilan3903515933051346
734191University of Imam Hossein66061044215103272
181648University of Isfahan3175387015461330
222029University of Kashan2934607519611180
714086University of Kurdistan Sanandaj6214889652552413
453031University of Mazandaran Babolsar7269591057821549
613760University of Mohaghegh Ardabili6974882958831711
412938University of Sistan and Baluchestan5073622735992162
673929University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran153074459135414