رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
4664Ferdowsi University of Mashhad334200637992
7966Sharif University of Technology Tehran35918714184505
2385Tehran University of Medical Sciences662735104555
252287Birjand University of Medical Sciences746528514542983
131259Shiraz University of Medical Sciences774259613111475
6926Shahid Beheshti University of Medical Sciences77723763341070
1363University of Tehran80991257384
282424Ardabil University of Medical Sciences87168494633272
91138Mashhad University of Medical Sciences104924704401532
81094Isfahan University of Medical Sciences116329362011292