رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
2385Tehran University of Medical Sciences662735104555
1363University of Tehran80991257384
3603Tarbiat Modares University2372923596591
141433Payam Noor University3306169040021223
5804Isfahan University of Technology13271712759703
7966Sharif University of Technology Tehran35918714184505
4664Ferdowsi University of Mashhad334200637992
111184Amirkabir University of Technology340121163285495
854990University of Applied Science & Technology Tehran44332254132065414
6926Shahid Beheshti University of Medical Sciences77723763341070