رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
4664Ferdowsi University of Mashhad334200637992
1363University of Tehran80991257384
2385Tehran University of Medical Sciences662735104555
81094Isfahan University of Medical Sciences116329362011292
6926Shahid Beheshti University of Medical Sciences77723763341070
161548Tabriz University of Medical Sciences and Health Services352441593541482
493173Iran University of Medical Sciences219750964035414
91138Mashhad University of Medical Sciences104924704401532
282424Ardabil University of Medical Sciences87168494633272
191799Kerman University of Medical Sciences161356175011878