رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۵

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2015 : 


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايران رتبه جهاني نام دانشگاه Presence Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1363University of Tehran80991257384
111184Amirkabir University of Technology340121163285495
7966Sharif University of Technology Tehran35918714184505
2385Tehran University of Medical Sciences662735104555
3603Tarbiat Modares University2372923596591
101139Iran University of Science & Technology Tehran239228881379602
5804Isfahan University of Technology13271712759703
121235Shiraz University175928092036767
171632University of Tabriz221642702579896
151541Shahid Beheshti University Tehran412925953517901