رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در Webometrics January 2019 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1419University of Tehran232784652329
2560Tehran University of Medical Sciences2111283362447
3641Sharif University of Technology Tehran11078892406493
4815Amirkabir University of Technology11022547921476
5878Tarbiat Modares University8872734850570
6932Shahid Beheshti University of Medical Sciences5772219777791
7955Isfahan University of Technology123029911079603
8974Iran University of Science & Technology Tehran96731941123591
91014Ferdowsi University of Mashhad42722601612810
101124Shahid Beheshti University61626911077913
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 666 مورد.