رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در Webometrics January 2019 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
66127313Payam Noor University Gonabad2745526977114016033
66227344A B A Institute of Higher Education2749527013114016033
66327349Islamic Azad University of Astaneh Ashrafieh1698627594114016033
66427450Islamic Azad University of Sowme'eh Sara1809927682114016033
66527509Khalkhal University of Medical Sciences1711427737114016033
66628057Ijtehad Institute of Higher Education2650728066114016033
نمایش ۶۶۱ تا ۶۶۶ مورد از کل ۶۶۶ مورد.