رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در Webometrics January 2019 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
271943Shahid Bahonar University of Kerman77704420981330
302258Shahid Chamran University of Ahvaz133764322061611
2560Tehran University of Medical Sciences2111283362447
1419University of Tehran232784652329
281994Razi University Kermanshah244817916871177
1777038Farhangyan University306993753196033
24211800Sirjan University of Technology3861755054956033
91014Ferdowsi University of Mashhad42722601612810
221729Iran University of Medical Sciences462487817831321
6932Shahid Beheshti University of Medical Sciences5772219777791
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۶۶ مورد.