رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در Webometrics January 2019 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
2560Tehran University of Medical Sciences2111283362447
1419University of Tehran232784652329
6932Shahid Beheshti University of Medical Sciences5772219777791
5878Tarbiat Modares University8872734850570
4815Amirkabir University of Technology11022547921476
101124Shahid Beheshti University61626911077913
7955Isfahan University of Technology123029911079603
131281Mashhad University of Medical Sciences81033801084972
8974Iran University of Science & Technology Tehran96731941123591
161408Isfahan University of Medical Sciences724392411321059
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۶۶ مورد.