رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در Webometrics January 2019 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1419University of Tehran232784652329
2560Tehran University of Medical Sciences2111283362447
4815Amirkabir University of Technology11022547921476
3641Sharif University of Technology Tehran11078892406493
5878Tarbiat Modares University8872734850570
8974Iran University of Science & Technology Tehran96731941123591
7955Isfahan University of Technology123029911079603
181487Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch139663401835674
141373University of Tabriz182048991261751
6932Shahid Beheshti University of Medical Sciences5772219777791
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۶۶ مورد.