مشتریان

UCMS ماحصل سالها تجربه شرکت معماران عصر ارتباط  در زمینه IT ، طراحی و تولید نرم افزار کاربردی و پیاده سازی پایگاههای اطلاع رسانی می باشد که در طول دوره فعالیت با همکاری و انجام  پروژه های متعدد با اهداف متفاوت  برای  وزاتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها، موسسات و شرکت های متعدد دولتی، خصوصی، داخلی و خارجی  بدست آمده است. و اکنون در قالب سیستم دانشگاهی و آموزشی در دسترس دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای ایجاد سایت های دانشگاهی و آموزشی قراد دارد.

 

در ادامه برخی از دانشگاه هایی که از نرم افزار UCMS بهره برده اند نام برده شده اند: